Oferta educaţională 2022-2023

Viziunea:

         Şcoala Gimnazială "Sever Pop" Poiana Ilvei se doreşte a fi o mare familie, un al doilea "acasă" pentru toţi elevii noştri; o instituţie unde fiecare să fie educat în spiritul valorilor reale, al respectului şi al cunoaşterii, spre formarea sa ca învingător în viaţă.

Misiunea:

         Misiunea Şcolii Gimnaziale "Sever Pop" este aceea de a asigura un mediu şcolar incluziv, în care să aibă acces toţi copiii din comunitate, pentru a favoriza însuşirea de către elevi a unei baze închegate şi sistematizate de cunoştinţe şi deprinderi, astfel încât să fie capabili să răspundă exigenţelor unei societăţi în schimbare şi pentru a putea să îşi continue studiile în şcoli superioare sau profesionale, să-şi desăvârşească activ şi responsabil propriul destin precum şi propria personalitate.

Deviza noastră:

         "Ceea ce are cineva în sine, personalitatea şi valoarea sa, este singurul lucru de-a dreptul hotărâtor pentru fericirea sa."

Arthur Schopenhauer

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2018-2019 - vezi aici -ŞCOALA GIMNAZIALĂ SEVER POP POIANA ILVEI www.scoalaseverpoppoianailvei.ro
© NEOHAN CONSULT www.neohan.ro