Istoric


         Înfiinţată încă din 1730, şcoala îşi desfăşoară activitatea pe langă biserică până în anul 1830, apoi în case particulare până în anul 1889 când s-a construit un local special destinat şcolii (vechiul cămin cultural).
         Între anii 1949 – 1951 se construieşte actualul local al şcolii, care în anul 1973 este extins cu încă 3 săli de clasă şi un atelier la demisol.
         După reabilitarea şcolii, începută în anul 2009, elevii beneficiază de săli de clasă călduroase, de apă curentă, apă caldă şi grupuri sanitare moderne. Mobilierul s-a reinnoit, fiecare clasă beneficiind de bănci modulare practice şi eficiente. De asemenea şcoala beneficiază de internet, sală de calculatoare, sală de sport, teren de sport multifuncţional.
         În anul 2000 Şcolii Generale din localitate i se acordă numele lui Sever Pop, marele lingvist care s-a născut în Poiana Ilvei şi a învăţat la această şcoala.


Sever Pop

         Sever Pop

         Sever Pop s-a născut în data de 27 iulie 1901 la Poiana Ilvei, localitate aflată pe atunci în comitatul Bistriţa-Năsăud. A urmat Liceul Grăniceresc din Năsăud (1911-1919), apoi Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj (1919-1923). Obţine titlul de doctor în filologie (1925). După o specializare în geografie lingvistică la Paris (1925-1927) a fost cooptat în colectivul de cercetare al Muzeului Limbii Române din Cluj. Între 1930 şi 1937 a efectuat anchete lingvistice în 301 localităţi, cu un chestionar cuprinzând 2160 de poziţii. Devine conferenţiar de dialectologie la Universitatea din Cluj (1931), apoi profesor de limba română şi dialectele ei la Universitatea din Cernăuţi (1939) şi la cea din Bucureşti (1940). Director adjunct la Accademia di Romania din Roma (1941-1946). "Visiting Professor" (1948-1953), apoi profesor extraordinar la Universitatea Catolică din Louvain. În 1951 a fondat Le Centre international de Dialectologie générale de la Louvain, al cărui buletin este revista "Orbis". Sub redacţia sa au apărut din această publicaţie volumele I-IX (1952-1960). A organizat în 1960, la Louvain şi Bruxelles, primul congres internaţional de dialectologie generală. A decedat la 17 februarie 1961 în oraşul belgian Louvain.

         Opere publicate:

  • Buts et méthodes des enquêtes dialectales, Paris, 1927.
  • Atlasul lingvistic român, partea I, vol. I. Părţile corpului omenesc şi boalele lui, Cluj, 1938, vol. II. Familia, Sibiu-Leipzig, 1942.
  • Micul Atlas lingvistic român, partea I, vol. I, Cluj, 1938, vol. II, Sibiu-Leipzig, 1942.
  • Grammaire roumaine, Berna, 1948.
  • La dialectologie. Aperçu historique et méthodes d' enquêtes linguistique (Première partie: Dialectologie romane. Second partie: Dialectologie non romane, Louvain, 1950.
  • Encyclopédie de la Philologie Romane: Langues et dialectes de la Romania, Louvain, 1954-1955; ed. a II-a, 1956-1957; ed. a III-a, 1958-1959.
  • Bibliographie de Questionnaires linguistiques, Louvain, 1955.
  • Atlas linguistiques européens. Domaine roman. Répertoire alphabétique des cartes (în colaborare cu Rodica Doina Pop), Louvain, 1960.
  • Recueil posthume de linguistique et dialectologie, Roma, 1966.


ŞCOALA GIMNAZIALĂ SEVER POP POIANA ILVEI www.scoalaseverpoppoianailvei.ro
© NEOHAN CONSULT www.neohan.ro